KSV Banner : Dame1
  Home
 
Hovedmenu
Home
New player?
DSM 2017
Teams and practice
Vedtægter
Committees
Links for matches
Find us on Facebook
Contact
Login
Brugernavn:

Adgangskode:

Gem password

Glemt dit password?
Hvem er online?
Der er 29 gæster online.
Resultat af springerknæsundersøgelse PDF Udskriv E-mail
14. Februar 2008
Tilføjet af Bestyrelsen

Anders Boye - træner for h2, Peter - mix2 og Magius - H1, har deltaget i en undersøgelse om, hvilken behandling der er bedst egnet ved springerknæ. Følgende er et resume af den rapport der blev udarbejdet:


Formål:

Formålet med projektet var at undersøge de kliniske, strukturelle og biomekaniske effekter af tre forskellige behandlinger mod springerknæ (patellar tendinopati).

Metode:

Der blev inkluderet i alt 39 mandlige springerknæ patienter. Disse blev tilfældigt fordelt til de 3 behandlingsgrupper:

Gruppe 1: 2 stk. peritendinøse kortiskosteroid injektioner indgivet med 4 ugers mellemrum.

Gruppe 2: Eksentrisk squat træning på skrå-bræt.

Gruppe 3: Tung langsom styrketræning. Alle interventioner havde en varighed på 12
uger.
Før og efter behandlingsperioden (0. og 12. uge) gennemgik patienterne en række målinger og undersøgelser inkluderende: Smerte-angivelse, måling af senens degeneration med ultralyd, behandlingstilfredshed, sene-biopsi samt måling af senens mekaniske egenskaber. Endeligt angav patienterne igen smerte og klinisk behandlings-tilfredshed et halvt år efter afslutningen af deres behandling.


Vigtigste resultater:
Fra 0. til 12. uge oplevede alle tre grupper en betragtelig reduktion i smerter fra senen. Ved uge 12 var der ikke nogen forskel på nedgangen i smerte mellem de tre grupper. Dog tenderede gruppe 1 og 3 til at opleve en større reduktion i smerte fra 0 til 12 uge end gruppe 2. Gruppe 2 og 3 opretholdte deres smerte-reduktion et halvt år efter ophør af behandlingen. Modsat, og desværre, oplevede gruppe 1 at deres smerte vendte tilbage efter et halvt år således at patienterne i denne gruppe faktisk efter et halvt år stort set var tilbage på samme smerte niveau som før de startede i projektet. I gruppe 1 og 3 var smerte-reduktionen ved 12 uge ledsaget af en statistisk signifikant nedgang i sene-degeneration og blod-gennemstrømning. Nedgangen i degeneration og
blod-gennemstrømning i gruppe 2 var ikke så stort som i de 2 øvrige grupper og reduktionen var ikke signifikant. Ved 12 uge var gruppe 1 og
3 mere tilfredse med den kliniske effekt af deres behandling end gruppe 2. Efter et halvt år var gruppe 3 betragteligt mere tilfredse med den kliniske effekt af deres behandling end gruppe 1 og 2. Vi fandt ingen forskelle i senens biomekaniske egenskaber mellem skadede og ikke skadede sener. Tendinopati forringer således ikke senens
funktion. Senebiopsierne viste at den tunge langsomme styrketræning igangsatte en øget produktion af de proteiner (kollagen) der udgør senen. Dette tolker vi som en reparation og en styrkelse af senen. I steroid gruppen (Gruppe 3) var der en tendens til at senens kollagen
indhold faldt.


Konklusion:

Steroid injektioner havde god effekt på kort sigt men ringe effekt på lang sigt. Effekten af eksentriske squat på skråbræt var underlegen i forhold til de to øvrige behandlinger på kort sigt og underlegen i forhold til den tunge langsomme styrketræning på lang sigt.
Samlet set synes den tunge langsomme styrketræning at være den mest effektive behandling idet denne behandlings form medførte god effekt både på kort og lang sigt.

Sidst opdateret 20. Februar 2008
Top!
Top!